องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประกาศผล ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมว่างท่อ คสล. จำนวน 3 จุด บ้านคำโพน หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามแยกหมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงฏารก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนนกยูงหมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมว่างท่อ คสล. หมู่ 3 บ้านคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามแยก หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านธารศิลา หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงดินลูกรัง บ้านคำโพน หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านคำโพน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านพุทธศิลป์ หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านสามแยกหมู่ 1 จากนาแม่ใหญ่สุภี ไปจนถึงนานายบัวรัย เหลาเคน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านสามแยก หมู่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องประกาศผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านำคโพน หมู่ 3 ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 10.15 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านหินเกิ้ง หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3