ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันการเงินในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน จากสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินโครงการลงทุนในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ชื่อไฟล์ : io0IjfhWed114108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้