ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง