ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุกระจกโค้งจราจร (กระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกับขายึด พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง