ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง กข 2085 อำนาจเจริญ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง