ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านคำโพน หมู่ที่ 3 สายทางสวนยางนางรำไพ เหล่าจำปา ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง