ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านคำโพน หมู่ที่ 3 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง