ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง (โครงการสืบสานงานประเพณีบุญผะเหวต ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง