องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันการเงินในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่สวนตำบลคำโพน เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ(NO Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file รายงานความพึงพอใจของผู้สูงอายุได้รับบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศผลการลดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file รายงานผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แจ้งขึ้นทะเบียนประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งคนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file แจ้งขึ้นทะเบียนประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่ 138/2564 เรื่องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 20 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5