messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกาศรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ร่างขอบเขตจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก( ดีเซล)ขนาด6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง รายงานการรับ- จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
find_in_page ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน พ.ส.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
แจ้งขึ้นทะเบียนประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
“ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน” ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 20 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7