องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
find_in_page ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน พ.ส.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แจ้งขึ้นทะเบียนประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน” ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ ตำบลคำโพน หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ บ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 120 รายการ) 1 2 3 4 5 6