องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
group กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
จ่าเอกประมูล นามแสน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0648515895
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : -
ว่าง
คนงานฯปฏิบัติงานสาธารณสุข
โทร : -
นายวัฒนา บุปผาวงศ์
คนงานฯปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 045525870
นายเฉลิม สารคะณา
คนงานฯปฏิบัติงานขับรถขยะ
โทร : 045525870