องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
group กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวปัทมาสน์ บุญเอนก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 045525870
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : -
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
โทร : -
นายบรรดิษ ศรีชาติ
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
คนงานฯปฏิบัติงานสาธารณสุข
โทร : -
นายวัฒนา บุปผาวงศ์
คนงานฯปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 045525870
ว่าง
คนงานฯปฏิบัติงานขับรถขยะ
โทร : -
นายสิทธิพล หาวงษ์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุข
โทร : 045525870