องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ย้อนหลังภาพประเพณีบุญเดือนสามตำบลคำโพน
รายละเอียด : ชาวภูไทจะทำพิธีไขประตูเล้าสู่ขวัญข้าว ก่อนการนำข้าวลงจากเล้ามากิน หรือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป ชาวภูไทมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ยึดถือธรรมเนียม พิธีกรรม ประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน เช่น ภาษาพูด การแต่งกาย พิธีกรรม วิถีความเป็นอยู่ อาหาร เครื่องมือประกอบอาชีพ มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือกันทำงาน โดยการเฉลิมฉลองบุญเดือน ๓ นี้ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดของภูไท เช่นเดียวกันกับชาวภูไทตำบลคำโพน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการไขประตูเล้า สู่ขวัญข้าว และการจัดประกวดธิดาบุญเดือน ๓ ของตำบลคำโพน
ผู้โพส : admin