messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านหินเกิ้ง-ธารศิลาไปชุมชนด่านลำพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านนิคม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโค้งอร่าม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน (ศพด.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ตำบลบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน (ศพด.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) ภาเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านดอนนกยูง หมู่ 7 กว้าง 3.50 เมรต หนา 0.12 เมรต ยาว 2,027 เมตร ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดยุงลาย และน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธารศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังคันอ่างเก็บน้ำห้วยคันแท บ้านหินเกิ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านภูดานกอย หมู่ที่ 6 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงสา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลคำโพน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนนกยูง หมู่ ที่ 7 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านคำโพน หมู่ที่ 3 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านคำโพน หมู่ที่ 3 สายทางสวนยางนางรำไพ เหล่าจำปา ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโค้งอร่าม หมู่ที่ 2 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ บ้านหินเกิ้ง หมู่ที่ 4ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านธารศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุ (ถังขยะ) จำนวน 100 ถัง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 5 สายทางใต้หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ซอยหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำโพน หมู่ที่ 9 เส้นทางใต้สนามกีฬา อบต.คำโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำโพน หมู่ที่ 9 ทางไปบ้านภูดานกอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ 1 ไปดอนนกยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที่ 10 ไปนานายสมหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 ทางหัวหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งอร่าม หมู่ที่ 2 ทางลงอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำโพน หมู่ที่ 3 ข้างบ้านนายเสถียน ทุมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งอร่าม หมู่ที่ 2 ทางไปวัดภูด่านตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการขนย้ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านภูดานกอย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุทธศิลป์ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนนกยูง หมู่ 7 ข้างลานมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดานกอย หมู่ที่ 6 ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดานกอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านภูดานกอย หมุ่ 6ข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนนกยูง หมู่ 7 ข้างโรงสีโชคประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างจ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนนกยูง หมู่ 7 ข้างบ้านนางลีลา ญาติเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งอร่าม หมู่ที่ 2 สายทางหัวหมู่บ้าน ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธารศิลา หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ยาว 2,000 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 1,650 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ช่วงที่ 3 ยาว 150 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ตามแบบ อบต.คำโพนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 2250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำโพน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำโพน จำนวน 3 สาย ดังนี้1.ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านสามแยกหมู่ 1 บริเวณนานายบุญมี ทุมภู เป็นเงิน 24,000.-บาท2.ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสามแยก หมู่ 1 บริเวณนานางหนูจร โจระสา เป็นเงิน 62,000.-บาท3.ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านดอนนกยูง หมู่ 7 17,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพุทธศิลป์ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับการอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านคำโพน หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับการอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
1 - 50 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2